Tin tức

  • ỨNG DỤNG PHÂN BÓN SUMAGROW CHO CÂY LÚA

    1.   Công dụng Giúp cây tăng trưởng và phát triển mạnh, giúp cây đẻ nhánh, ra rễ, thúc đẩy phân hóa đòng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, đổ ngã, thời tiết khắc nghiệt, tăng khả năng tích lũy chất khô gia tăng năng suất chất lượng lúa gạo  2. Cách sử dụng (Diện tích 1000m2) Tỷ...    Chi tiết...