1. Chất lượng: cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng.

2. Hỗ trợ: tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các gói sản phẩm và các vấn đề liên quan đến canh tác nông nghiệp.

3. Tận tâm: luôn tận tâm, tận lực, tận khả năng đối với khách hàng và công việc.

4. Trung thực: luôn trung thực đối với khách hàng và mọi người.

5. Sáng tạo: tích cực sáng tạo nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng và sự phát triển của công ty.

6. An toàn và bền vững: bên cạnh bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng cần phải bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tiến đến mục tiêu phát triển nền nông nghiệp bền vững, chất lượng, an toàn và hiệu quả.